Kraftmarkedsseksjonen (KM)

Seksjonens hovedarbeidsområder er spørsmål knyttet til kraftmarkedet og strømnettet. Seksjonen arbeider med oppfølging av markedsregelverk i Norge, Norden og EU, bl.a. kraftutveksling med utlandet gjennom utenlandskabler og nye fleksibilitetsløsninger i kraftmarkedet. Videre hører reguleringen av nettvirksomheten, spørsmål knyttet til tariffering av strømnettet og digitalisering av kraftsektoren inn under seksjonens arbeidsområde. Seksjonen arbeider også med eieroppfølgingen av Statnett SF, rammevilkår for kraftsektoren og har ansvaret for sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Seksjonen samarbeider og har kontakt med andre lands myndigheter, NVE og RME, Statnett og andre TSOer, interesseorganisasjoner, ogaktører på kraftmarkedet.

Seksjonens hovedarbeidsområder er spørsmål knyttet til kraftmarkedet og strømnettet. Seksjonen arbeider med oppfølging av markedsregelverk i Norge, Norden og EU, bl.a. kraftutveksling med utlandet gjennom utenlandskabler og nye fleksibilitetsløsninger i kraftmarkedet. Videre hører reguleringen av nettvirksomheten, spørsmål knyttet til tariffering av strømnettet og digitalisering av kraftsektoren  inn under seksjonens arbeidsområde. Seksjonen arbeider også med eieroppfølgingen av Statnett SF, rammevilkår for kraftsektoren og har ansvaret for sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Seksjonen samarbeider og har kontakt med andre lands myndigheter, NVE og RME, Statnett og andre TSOer, interesseorganisasjoner, ogaktører på kraftmarkedet.