Seksjon for konsesjoner (KO)

Seksjonens arbeidsområde er konsesjoner og ekspropriasjonstillatelser for vassdragsreguleringer, vannkraftverk, vindkraftverk og andre energianlegg, kraftledninger, fjernvarme og innenlandske naturgassanlegg. I tillegg kommer konsesjonsspørsmål ved oppkjøp og omorganisering av kraftselskaper og aksjeervervskonsesjoner. Oppfølging og revisjon av vilkår i tidligere gitte tillatelser.

Seksjonens arbeidsområde er konsesjoner og ekspropriasjonstillatelser for vassdragsreguleringer, vannkraftverk, vindkraftverk og andre energianlegg, kraftledninger, fjernvarme og innenlandske naturgassanlegg. I tillegg kommer konsesjonsspørsmål ved oppkjøp og omorganisering av kraftselskaper og aksjeervervskonsesjoner. Oppfølging og revisjon av vilkår i tidligere gitte tillatelser.

Til toppen