Seksjon for ressurser, areal og miljø (RAM)

Seksjonens arbeidsområde omfatter vannressursforvaltning - spørsmål knyttet til bruk og vern av vassdrag og konsesjonsbehandling av småkraftverk - arealplanlegging ved energianlegg, og beredskap og sikkerhet i vassdrag. Styringsdialogen med Norges vassdrags- og energidirektorat ligger under seksjonens arbeidsområde.

Seksjonens arbeidsområde omfatter vannressursforvaltning - spørsmål knyttet til bruk og vern av vassdrag og konsesjonsbehandling av småkraftverk - arealplanlegging ved energianlegg, og beredskap og sikkerhet i vassdrag. Styringsdialogen med Norges vassdrags- og energidirektorat ligger under seksjonens arbeidsområde.

Til toppen