EU/EØS-enheten

Enheten har det koordinerende ansvar for EU/EØS i Olje- og energidepartementet. Kontakt med EU-kommisjonen, ESA og andre om direktiv som er relevante for Olje- og energidepartementet, skjer sammen med den respektive fagavdeling.

Enheten har det koordinerende ansvar for EU/EØS i Olje- og energidepartementet. Kontakt med EU-kommisjonen, ESA etc om direktiv som er relevante for Olje- og energidepartementet, skjer sammen med den respektive fagavdeling.