Kst. ekspedisjonssjef William Christensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

E-post: William.Christensen@oed.dep.no
Telefon: 22 24 63 77

Leder avdelingen for klima, industri og teknologi (KIT)