Ekspedisjonssjef Bjørn Haugstad

E-post: Bjorn.Haugstad@oed.dep.no
Telefon: 22 24 62 59

Leder avdelingen for klima, industri og teknologi (KIT)