Seksjon for forskning og teknologi (FOT)

Forskningspolitiske spørsmål innenfor energi- og petroleumsrådet, inkl. CCS. Forvaltning av departementets midler til forskning og utvikling og internasjonalt forskningssamarbeid.

Forskningspolitiske spørsmål innenfor energi- og petroleumsrådet, inkl. CCS. Forvaltning av departementets midler til forskning og utvikling og internasjonalt forskningssamarbeid. 

Sentrale  arbeidsoppgaver:

•Forskningsstrategiene OG21 og Energi21

•Norges forskningsråd

       -Forskningsprogrammer; ENERGIX, PETROMAKS 2, DEMO 2000, CLIMIT, mv.

       -Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

•Internasjonale FoU-aktiviteter; EU, IEA mv.