Seksjon for klima og luftforurensning (KLU)

Departementets arbeid med nasjonal klimapolitikk og oppfølging av internasjonale miljøspørsmål vedrørende luftutslipp, herunder internasjonale klimaforhandlinger og regionalt klimasamarbeid. Utarbeiding av utslippsprognoser, tiltaksanalyser og vurdering av virkemiddelbruk.

Departementets arbeid med nasjonal klimapolitikk og oppfølging av internasjonale miljøspørsmål vedrørende luftutslipp, herunder internasjonale klimaforhandlinger og regionalt klimasamarbeid. Utarbeiding av utslippsprognoser, tiltaksanalyser og vurdering av virkemiddelbruk.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Oppfølging av klimaforliket
  • Rammeverk for klima- og energipolitikken i Europa frem til 2030
  • Revidering av Gøteborg-protokollen og nye norske forpliktelser
  • Revidert kvotedirektiv 2013-2020
  • Internasjonale forhandlinger under Klimakonvensjonen og Kyoto-protokollen
  • Internasjonalt arbeid knyttet til CO2-håndtering