Prosjekt for hav

Departementet har opprettet et prosjekt som jobber med å utvikle regelverket og politikken for vindkraft til havs i Norge.

​Arbeidet inkluderer utarbeidelse av en veileder for tildeling av areal og konsesjonsprosessen for havvind-prosjekter på norsk sokkel, samarbeid med andre land, virkemiddelapparatet forøvrig og internasjonalisering av næringen.