Kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen

'

E-post: mlh@oed.dep.no
Telefon: 22 24 62 97
Mobil: 928 57 891

Pressekontakt og nettredaktør