Pressevakt OED - telefon 415 73 500 (ikke sms)

Pressekontakt

E-post: info@oed.dep.no
Telefon: 415 73 500 (ikke sms)

Ved pressehenvendelser i arbeidstiden benyttes pressevakttelefon: 415 73 500 (ikke sms).