Seksjon for markedsanalyse (SM)

Generelle markedsspørsmål og markedsanalyser samt prisprognoser for råolje, gass, våtgass og kondensat. Sekretariat for Petroleumsprisrådet, som setter normpriser for olje fra norsk sokkel. Statens avsetningspolitikk for gass og råolje. Kontakt med andre gass- og oljeproduserende land. Olje- og gassmarkedsspørsmål og kontakt med andre produsent- og konsumentland i internasjonale fora slik som Det internasjonale energibyrå (IEA), Det internasjonale energiforum (IEF) og Gas Exporting Countries Forum (GECF).

Generelle markedsspørsmål og markedsanalyser samt prisprognoser for råolje, gass, våtgass og kondensat. Sekretariat for Petroleumsprisrådet, som setter normpriser for olje fra norsk sokkel. Statens avsetningspolitikk for gass og råolje. Kontakt med andre gass- og oljeproduserende land. Olje- og gassmarkedsspørsmål og kontakt med andre produsent- og konsumentland i internasjonale fora slik som Det internasjonale energibyrå (IEA), Det internasjonale energiforum (IEF) og Gas Exporting Countries Forum (GECF).