Seksjon for analyse og infrastruktur (AI)

Økonomiske analyser av petroleumsvirksomhet, herunder anslag og vurderinger til nasjonalbudsjett og statsbudsjett. Petroleumskatt og avgiftssystemet. Planlegging, utvikling, drift og bruk av rørledninger og landbehandlingsanlegg for gass og olje.Regulering av infrastruktur på norsk sokkel samt eieroppføling av Gassco.

Økonomiske analyser av petroleumsvirksomhet, herunder anslag og vurderinger til nasjonalbudsjett og statsbudsjett. Petroleumskatt og avgiftssystemet. Planlegging, utvikling, drift og bruk av rørledninger og landbehandlingsanlegg for gass og olje.Regulering av infrastruktur på norsk sokkel samt eieroppføling av Gassco.