Petroleumsjuridisk seksjon (PJS)

Juridiske spørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten og eierskapet i Equinor og SDØE. Utarbeidelse av traktattekster, lover, forskrifter og konsesjonsverk. EU/EØS-rettslige spørsmål. Juridisk rådgivning. Behandling av juridiske spørsmål knyttet til avtaler og samtykker. Forberedelse til utvikling av havbunnsmineralvirksomhet.

Juridiske spørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten og eierskapet i Equinor og SDØE. Utarbeidelse av traktattekster, lover, forskrifter og konsesjonsverk. EU/EØS-rettslige spørsmål. Juridisk rådgivning. Behandling av juridiske spørsmål knyttet til avtaler og samtykker. Forberedelse til utvikling av havbunnsmineralvirksomhet.