Økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA)

Økonomi- og administrasjonsavdelingen ivaretar departementets administrative oppgaver og utfører fellesfunksjoner. EU/EØS-enheten ligger også her.

Økonomi- og administrasjonsavdelingen har ansvar for økonomi, det koordinerende arbeidet med EU/EØS, samt departementets fellesfunksjoner. Ansvaret for personalforvaltning og organisasjon samt budsjett og økonomiforvaltning både for departementet og for underliggende etater ligger i denne avdelingen.

Avdelingen består av 4 seksjoner

 • Budsjett- og økonomiseksjonen (BØ)
 • Seksjonen for informasjonsforvaltning og fellestjenester (IF)
 • HR-seksjonen (HR)
 • Seksjon for EU/EØS (EU/EØS)

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Budsjett- og økonomiseksjonen (BØ)

  Samordning og oppfølging av statsbudsjett og statsregnskap. Budsjett- og økonomispørsmål. Økonomi- og resultatstyring. Økonomiregelverket for staten. Anskaffelsesregelverket. Riksrevisjonen. OEDs interne økonomiforvaltning, herunder regnskap, rapportering og kontroll.

 • Seksjon for informasjonsforvaltning og fellestjenester (IF)

  Informasjonsforvaltning og arkivtjeneste. Innsynsbegjæringer og søknader om adgang til arkivet. Avlevering til Riksarkivet. Utnyttelse og utvikling av systemer og arbeidsverktøy, utvikle gode og effektive arbeidsprosesser internt. Fellestjenester og leverandøroppfølging.

 • Seksjon for EU/EØS

  Seksjonen har det koordinerende ansvar for EU/EØS i Olje- og energidepartementet. Kontakt med EU-kommisjonen, ESA og andre om direktiv som er relevante for Olje- og energidepartementet, skjer sammen med den respektive fagavdeling.

 • HR-seksjonen

  Departementets personalpolitikk. Leder-, kompetanse- og organisasjonsutvikling. OEDs interne personaladministrasjon.