Oljedirektoratet

Oljedirektoratet er et norsk statlig forvaltningsorgan

Oljedirektoratet (OD) skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. OD er departementets fagdirektorat. 

Tildelingsbrev, instrukser og årsapporter

Nettside: https://www.npd.no/