Øvrig politisk ledelse

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Den politiske ledelsen i departementene består av statssekretærer og politiske rådgivere. Statssekretærer utnevnes i statsråd, mens politiske rådgivere ansettes av Statsministerens kontor.