Organisering og ledelse

Styrer, råd og utvalg under Olje- og energidepartementet

  • Styrer

    Her kan du finne informasjon om hvem som sitter i styrer tilknyttet Olje- og energidepartementet.

  • Råd og utvalg

    Her kan du finne informasjon om hvem som sitter i råd tilknyttet Olje- og energidepartementet.

  • Kommisjoner

    Her kan du finne informasjon om hvem som sitter i kommisjoner tilknyttet Olje- og energidepartementet.