Energiklagenemda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter. Dette innebærer at klager på RMEs vedtak etter energiloven og naturgassloven med underliggende forskrifter skal behandles av Energiklagenemnda.

Om Energiklagenemda

Opprettet: 2019

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Zander Kaaes gate 7, 5015 Bergen

Eget nettsted: https://www.klagenemndssekretariatet.no/energiklagenemnda/om-oss-2

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter. Dette innebærer at klager på RMEs vedtak etter energiloven og naturgassloven med underliggende forskrifter skal behandles av Energiklagenemnda.

Full mandattekst Energiklagenemda

Aktive medlemmer (pr. 6/29/2021)

  • Per Conradi Andersen Leder
  • Edna Grepperud Medlem
  • Henrik Bjørnebye Medlem
  • Helle Hertwich Grønli Medlem
  • Morten Sundt Medlem