Gjerdrum-utvalget

Utvalget skal skal finne årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum og vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet. Utvalget skal også vurdere risikobildet for bebyggelse og fare for kvikkleireskred i Norge, ansvarsdeling, regelverk og forvaltningspraksis.

Om Gjerdrum-utvalget

Opprettet: 2021

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Eget nettsted: https://nettsteder.regjeringen.no/gjerdrumutvalget/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal skal finne årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum og vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet. Utvalget skal også vurdere risikobildet for bebyggelse og fare for kvikkleireskred i Norge, ansvarsdeling, regelverk og forvaltningspraksis.

Full mandattekst Gjerdrum-utvalget

Aktive medlemmer (pr. 6/23/2021)

  • Inge Ryan Leder
  • Ketil Matvik Foldal Medlem
  • Steinar Nordal Medlem
  • Annegrete Bruvoll Medlem
  • Hanne Bratlie Ottesen Medlem
  • Gunnar Ove Hæreid Medlem
  • Inger-Lise Solberg Medlem
  • Tone Merete Muthanna Medlem