Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen

Kommisjonen skal løse enhver tvist vedrørende forståelsen eller anvendelsen av overenskomsten om transport av Heimdal kondensat gjennom rørledning til Storbritannia

Om Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen

Opprettet: 1985

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Kommisjonen skal løse enhver tvist vedrørende forståelsen eller anvendelsen av overenskomsten om transport av Heimdal kondensat gjennom rørledning til Storbritannia

Full mandattekst Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen

Aktive medlemmer (pr. 6/16/2021)