Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet

Kommisjon for å overvåke overenskomsten mellom Norge og Storbritannia om utnyttelse av Murchison-reservoaret og transport av petroleum fra dette.

Om Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet

Opprettet: 1978

Kontakt

Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Kommisjon for å overvåke overenskomsten mellom Norge og Storbritannia om utnyttelse av Murchison-reservoaret og transport av petroleum fra dette.

Aktive medlemmer (pr. 7/6/2020)

  • Gaute Erichsen Leder