Kommisjoner

Her kan du finne informasjon om hvem som sitter i kommisjoner tilknyttet Olje- og energidepartementet.