Equinor ASA

Equinor ASAs virksomhet er å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum, avledede produkter og andre energiformer, samt annen virksomhet.

Om Equinor ASA

Opprettet: 1972

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: 4035 Stavanger

Eget nettsted: http://www.equinor.com

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Equinor ASAs virksomhet er å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum, avledede produkter og andre energiformer, samt annen virksomhet.

Aktive medlemmer (pr. 7/3/2020)