Gassco AS

Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa.

Om Styret for Gassco AS

Opprettet: 2001

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 308, 5501 Haugesund

Aktive medlemmer (pr. 11/27/2020)