Gassnova

Gassnovas formål og hovedoppgaver å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering og gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer, gi råd til Olje- og energidepartementet i spørsmål vedrørende CO2-håndtering samt å bidra til teknologiutvikling og kompetanseoppbygging gjennom konkrete CO2-håndteringsprosjekter og gjennomføring av CLIMIT-programmet.

Om Gassnova

Opprettet: 2005

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Dokkvegen 10, 3920 Porsgrunn

Eget nettsted: https://gassnova.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

I henhold til vedtektene er Gassnovas formål og hovedoppgaver å: 1.Forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering og gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer. 2.Gi råd til Olje- og energidepartementet i spørsmål vedrørende CO2-håndtering. 3.Bidra til teknologiutvikling og kompetanseoppbygging gjennom konkrete CO2-håndteringsprosjekter og gjennomføring av CLIMIT-programmet. Olje- og energidepartementet har delegert forvaltningen av statens interseser i TCM til Gasssnova.

Full mandattekst Gassnova

Aktive medlemmer (pr. 20.10.2021)

  • Morten Ruud (leder)
  • Marianne Holmen (nestleder)
  • Cathrine Brekke (medlem)
  • Trond Moengen (medlem)
  • Ståle Aakenes (medlem)
  • Kjell Olav Kristiansen (medlem)