Styrer

Her kan du finne informasjon om hvem som sitter i styrer tilknyttet Olje- og energidepartementet.

Petoro:
Gunn Wærsted - styreleder
Brian Bjordal - nestleder
Trude Haugen Fjeldstad - medlem
Per Arvid Schøyen - medlem
Hugo Sandal - medlem
Heidi Iren Hilleren Nes - representant for de ansatte
Ove Skretting - representant for de ansatte

Gassco:

Mimi Berdal- styreleder
Terje Aven - styremedlem
Johan Einar Hustad - styremedlem
Nina Schielderup Lie - styremedlem
Arvid Grundekjøn - styremedlem
Henny May Justad - ansattes representant
Roar Bøe - ansattes representant
Hilde Berge Kringstad - ansattes representant

Gassnova SF:

Morten Ruud (leder)
Marianne Holmen (nestleder)
Cathrine Brekke
Trond Moengen
Alfred Nordgård
Ståle Aakenes (ansattrepresentant)
Camilla Bergsli (observatør)

Enova SF:
Tore Holm - styreleder
Elizabeth Baumann Ofstad - nestleder
Eirik Gaard Kristiansen- styremedlem
Katharina Bramslev - styremedlem
Dina Elverum Aune - styremedlem
Einar Håndlykken - styremedlem
Olav Hasaas - styremedlem
Tor Brekke - ansattes representant
Konrad Pütz - ansattes representant
Hege Glasø Wiggen - ansattes representant

Statnett SF:
Per Hjort - styreleder
Synne Homble - nestleder
Egil Gjesteland - styremedlem
Kirsten Indgjerd Værdal - styremedlem
Maria Sandsmark - styremedlem
Einar Strømsvåg - styremedlem
Ane Meisingset Elgesem - ansattes representant
Pål Erland Opgård - ansattes representant
Steinar Jøråndstad - ansattes representant

Statoil:
Øystein Løseth - styreleder
Roy Franklin - medlem og nestleder
Bjørn Tore Godal - styremedlem
Maria Johanna Oudeman - styremedlem
Rebekka Glasser Herolfsen - styremedlem
Wenche Agerup - styremedlem
Jeroen van der Veer - styremedlem
Lill-Heidi Bakkerud - ansattes presentant
Ingrid Di Valerio - ansattes presentant
Stig Lægreid - ansattes presentant