Styrer

Her kan du finne informasjon om hvem som sitter i styrer tilknyttet Olje- og energidepartementet.

Petoro:
Gunn Wærsted - styreleder
Brian Bjordal - nestleder
Trude Haugen Fjeldstad - medlem
Per Arvid Schøyen - medlem
Hugo Sandal - medlem
Heidi Iren Hilleren Nes - representant for de ansatte
Ove Skretting - representant for de ansatte

Gassco:

Mimi Berdal- styreleder
Terje Aven - styremedlem
Johan Einar Hustad - styremedlem
Nina Schielderup Lie - styremedlem
Arvid Grundekjøn - styremedlem
Henny May Justad - ansattes representant
Roar Bøe - ansattes representant
Hilde Berge Kringstad - ansattes representant

Gassnova SF:

Morten Ruud (leder)
Marianne Holmen (nestleder)
Cathrine Brekke
Trond Moengen
Alfred Nordgård
Ståle Aakenes (ansattrepresentant)

Camilla Bergsli (observatør)

Statnett SF:

Jon Fredrik Baksaas - styreleder
Synne Homble - nestleder
Egil Gjesteland - medlem
Maria Sandsmark - medlem
Einar Strømsvåg – medlem
Tove Elisabeth Pettersen – medlem
Pernille Dørstad – ansattevalgt representant
Steinar Jørånstad – ansattevalgt representant
Ole Bjørn Kristihagen – ansattevalgt representant

Equinor:

Jon Erik Reinhardsen - styreleder
Roy Franklin - medlem og nestleder
Bjørn Tore Godal - styremedlem
Jeroen van der Veer - styremedlem
Rebekka Glasser Herolfsen - styremedlem
Wenche Agerup - styremedlem
Anne Drinkwater - styremedlem
Maria Johanna Oudeman - styremedlem
Per Martin Labråten - ansattes presentant
Ingrid Di Valerio - ansattes presentant
Stig Lægreid - ansattes presentant

Om Styret for Petoro AS

Opprettet: 2001

Kontakt

Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Petoro AS er ivaretaker av Statens direkte økonomiske engasjement SDØE.

Aktive medlemmer (pr. 31.10.2017)

Til toppen