Petoro AS

Petoro AS er ivaretaker av Statens direkte økonomiske engasjement SDØE

Om Styret for Petoro AS

Opprettet: 2001

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002

Eget nettsted: http://www.petoro.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Petoro AS er ivaretaker av Statens direkte økonomiske engasjement SDØE.

Aktive medlemmer (pr. 7/1/2020)