Laila Berge

 

Foto: Olav Heggø
 

Stilling
Underdirektør i Kraftmarkedseksjonen, Energi- og vannressursavdelingen

Utdannelse
Cand. Polit fra Universitet i Bergen

Jeg heter Laila, er 39 år og samfunnsøkonom fra Universitet i Bergen. Jobben i OED er min tredje jobb etter studiet og jeg har arbeidet her i over fem år. Grunnen til at jeg søkte meg til OED var fordi jeg synes det er spennende å jobbe med energi. Jeg har tidligere arbeidet i Norges vassdrags- og energidirektorat og hadde lyst til å bruke erfaringene mine derfra. Jeg har også jobbet flere år i Justisdepartementet og ønsket å fortsette å arbeide i departementsfellesskapet, men da mer spisset mot en sektor.

Jeg er underdirektør i kraftmarkedsseksjonen i Energi- og vannressursavdelingen. Kraftmarkedsseksjonen har et mangfold av interessante oppgaver. Seksjonen er en ren økonomseksjon og hovedmålet med arbeidet vårt er et velfungerende og effektivt kraftmarked. Selv arbeider jeg med mye forskjellig, alt fra forsyningssikkerhet og beredskap til regulering av landets nettselskaper og sluttbrukermarkedet for strøm.

Jeg får benyttet mine erfaringer fra tidligere jobber samtidig som jeg lærer nye ting hver dag. Det at arbeidsoppgavene er så varierte gjør at ingen dager blir kjedelige. OED er en attraktiv arbeidsplass, først og fremst på grunn av arbeidsoppgavene, men også fordi det er hyggelige og kompetente mennesker som jobber her. Arbeidsmiljøet i OED er svært godt og det finnes mange formelle og uformelle arenaer der de ansatte møtes på tvers av seksjoner og avdelinger, både faglig og sosialt. Selv om arbeidsoppgavene er mange og dagene ofte er hektiske, er det alltid rom for en faglig diskusjon eller en sosial prat ved kaffemaskinen. OED er en arbeidsplass der jeg får brukt utdannelsen min og som gir meg muligheter for utvikling, både faglig og organisatorisk. Kort og godt; det er kjekt å jobbe i OED!

 

Til toppen