Møt noen av de ansatte i OED

Mari Andrea Moland

Stilling: Rådgiver i seksjon for Energi- og vassdragsrett - Energi- og vannressursavdelingen

Erik Christopher Reinskou

Stilling: Seniorrådgiver i Seksjon for analyse og infrastruktur - Olje og gassavdelingen

Kristin Myskja

Stilling: Underdirektør i CCS-seksjonen - Avdeling for klima, industri og teknologi