Ansettelsesprosess

Olje- og energidepartementet jobber strukturert og profesjonelt med rekrutteringsprosessene. Her kan du lese mer om de ulike fasene av rekrutteringsprosessen.

Hvordan søke stilling hos oss
Alle ledige stillinger i Olje- og energidepartementet finner du på departementets nettside regjeringen.no og i OEDs jobbsøkerportal på jobbnorge.no. Du kan enkelt søke stillingene elektronisk ved å følge anvisningene. Stillingene vil i tillegg bli kunngjort i Aftenposten under statens fellesannonser.

Intervju
Dersom du inviteres til intervju, vil du møte den som kan bli din nærmeste leder og en representant fra Personalseksjonen. En saksbehandler fra den aktuelle seksjonen vil ofte også være til stede. For mange stillinger kan det være aktuelt med to intervjurunder. I andre intervjurunde vil du gjerne møte ekspedisjonssjefen for avdelingen. Husk å medbringe originale attester og vitnemål til første intervjurunde.

Referanser
I første intervju vil vi be deg om å oppgi referanser dersom dette ikke er gjort i søknaden. Vi avklarer med deg før vi eventuelt kontakter referansene dine. Gjennomføring av referansesamtaler skjer etter at første intervju er gjennomført.

Innstilling
Etter at intervju er gjennomført og referanser er innhentet, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som innstilles til stillingen. Vedtak i tilsettingssaker skjer i Olje- og energidepartementets innstillingsråd. Instillingsrådet består av representanter fra ledelsen og tjenestemannsorganisasjonene.

Tilbud
Etter at innstillingen er vedtatt i Innstillingsrådet, blir den aktuelle kandidaten kontaktet. Kandidaten mottar et tilbudsbrev med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår (for eksempel midlertidig stilling, stillingsprosent, lønn) i utkast til arbeidsavtale. Vi ønsker normalt et svar på tilbudet i løpet av 2 – 3 dager. Arbeidsavtale vil bli tilsendt når tiltredelsesdato er avklart. Alle øvrige søkere vil få tilsendt en e-post om utfallet i tilsettingssaken.

Som søker har du på forespørsel krav på å få tilsendt utvidet søkerliste med opplysning om søkernes navn, alder, utdanning og praksis. For øvrig viser vi nærmere til reglene om partenes innsyn i tilsettingssaker i Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).

Tidsforløp
En tilsettingsprosess vil vanligvis ta fra to til fire uker fra utløpet av søknadsfristen til tilsettingsrådet har fattet sitt vedtak.

Velkommen som søker!