Erik Christopher Reinskou


Foto: Olav Heggø

Stilling
:
Seniorrådgiver i Seksjon for analyse og infrastruktur (olje og gassavdelingen)

Utdannelse:
Siviløkonom,  Norges Handelshøyskole (NHH) og Bachelorgrad fra Sjøkrigsskolen.

Hva er det som gjør OED til en attraktiv arbeidsplass for deg?
Det viktigste for meg er at jeg jobber med spennende og varierte oppgaver som er både lærerike og faglig utfordrende. Jeg får mye ansvar og betydningen av petroleumsnæringen for norsk økonomi gjør at arbeidet virker betydningsfullt. I tillegg er det motiverende å jobbe tett mot både private aktører, underliggende direktorater, andre seksjoner og departementets politiske ledelse.

Fortell om arbeidsoppgavene dine? / Hvordan er en typisk arbeidsdag/arbeidsuke for deg?
Jeg jobber i seksjonen for analyse og infrastruktur. Dette innebærer at vi gjør løpende analyser av det generelle aktivitetsnivået på sokkelen, hvordan rammevilkår påvirker aktørene og hvordan olje- og gassinfrastruktur skal optimaliseres for best mulig ressursutnyttelse.

For at vi skal dekke alt dette er hver enkelt ansvarlig for ulike prosesser. Jeg er ansvarlig for utarbeidelse og analyse av økonomiske data fra petroleumsvirksomheten. Disse tallene brukes i Nasjonalbudsjettet og Revidert Nasjonalbudsjett. Dette innebærer mye interaksjon med fagmiljøene i Oljedirektoratet og Finansdepartementet.  

Utenom de mer faste rutinene og oppgavene jobber jeg med en rekke mer kortsiktige prosjekter og oppgaver på mer ad-hoc basis. Hverdagen er med andre ord variert.  

På hvilken måte er utdannelsen din relevant for arbeidshverdagen din?
Jeg drar nok ikke så mye nytte av min maritime utdannelse fra Sjøkrigsskolen, men utenom ren faglig relevans innenfor samfunnsøkonomi, finansiell økonomi og metode fra NHH, vil jeg nok si at både Sjøkrigsskolen og NHH gjør at jeg er godt rustet til å sette meg inn i problemstillinger jeg ikke har kjennskap til fra før.

Hvordan vurderer du karriere- og utviklingsmulighetene i departementet?
Høy faglig kompetanse i departementet, at det er press på å levere og at man jobber med problemstillinger innenfor et bredt fagfelt og på tvers av seksjoner anser jeg som veldig positivt med tanke på faglig og personlig utvikling. Ønsker man nye utfordringer er det bare å vise initiativ og det er fullt mulig å søke seg over til andre seksjoner eller avdelinger hvis man ønsker å jobber med andre fagfelt. 

Hvordan opplever du arbeidsmiljøet i OED?
Arbeidsmiljøet i OED er bra. Det er gode velferdsordninger og gode sosiale rammer, spennende arbeidsområder og motiverte kollegaer.