Hvem jobber i OED

OED har omtrent 165 ansatte. 51 prosent er kvinner og 49 prosent er menn. Gjennomsnittsalderen for våre medarbeidere er 43 år per 1. januar 2016.

81 prosent av de ansatte har høyere utdannelse, herav 37 prosent sivil/samfunnsøkonomi, 16 prosent jurister og 28 prosent annen høyere grad som indøk, statsvitenskap, økonomisk politikk, psykologi og biologi.