Årsregnskap 2014

Samferdselsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Regnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Årsregnskap Samferdselsdepartementet 2014

Samferdselsdepartementet er forvalter av Infrastrukturfondet, og har avlagt eget regnskap for dette i henhold til gjeldende bestemmelser.

Årsregnskap Infrastrukturfondet 2014

Til toppen