Lenker om transport og kommunikasjon

Lenker til samferdselsmyndigheter og organisasjoner i Norge og andre land.

Lenker til andre lands samferdselsministerier, samferdselsorganisasjoner i Norge, institusjoner og virksomheter engasjert i forskning og utredning, internasjonale organisasjoner og tidsskrifter.

Andre lands samferdselsministerier (transport, post og telekommunikasjon)

Danmark – Trafikminesteriet
Sverige – Näringsdepartementet
Finland – Ministry of Transport and Communications
Island – Ministry of Communications
Storbritannia - Department of Transport
Tyskland - Federal Ministry of Transport, Building and Housing (BMVBW)
Nederland – Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Samferdselsorganisasjoner

Syklistenes landsforening
Transportbedriftenes Landsforening
Trygg trafikk
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)
Norges Automobil-Forbund (NAF) 

Institusjoner og virksomheter engasjert i forskning, utredning og utvikling om samferdsel

Norges forskningsråd
Transportøkonomisk institutt (TØI)
Statistisk sentralbyrå
Statskonsult
Teknologisk institutt
Agderforskning
Møreforskning
Samfunns- og næringslivsforskning AS
Nordlandsforskning
SINTEF
ECON Senter for økonomisk analyse a.s
Asplan Viak
Hjellnes COWI A/S
Norges Handikapforbund
Norconsult
ERA-NET TRANSPORT (EU-prosjekt om transportforskning)
Handelshøgskolen i Bodø

Internasjonale organisasjoner

EFTA

EFTA-sekretariatet
EFTAs Overvåkningsorgan (ESA)
EFTA domstolen

EU

Den norske EU-delegasjonen i Brussel
Rådet for den europeiske union
Europakommisjonen
Energy and Transport Directorate-General (DG TREN)
Internal Market Directorate-General (Postal Services)
Information Society Directorate-General
Eu-kommisjonens hvitbok om europeisk transportpolitikk
Europaparlamentet
Committee on Regional Policy, Transport and Tourism

Andre

European Conference of Ministers of Transport (ECMT) (OECD)
Association for European Transport (AET)
Polaråret 2007
Norklima - Klimaendringer og konsekvenser for Norge 

Kollektivtransport og veg

International Public Transportation Union (UITP)
International Road Federation (IRF)
International Road Transport Union (IRU)
International Tunnelling Association (ITA)
World Road Association (PIARC)

Luftfart

EUROCONTROL
EASA - European Air Security Agency
International Air Transport Association (IATA)
International Civil Aviation Organisation (ICAO)
European Civil Aviation Conference (ECAC)

Post og telekommunikasjon

Universal Postal Union (UPU)
PostEurop
European Conference of Postal and Telecommunications Administration (CEPT)
International Telecommuncation Union (ITU)

Jernbane

International Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)
International Railway Congress Association (IRCA)
Railway technology

Skipsfart

Ship technology

Tidsskrifter

Vegen og Vi
Magasinet Aktuell
Våre veger
Samferdsel
Motor
Norsk Havneavis
Transportforum
Boarding.no
Flynytt

Til toppen