Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.
Samferdselsminister Nygård foran ulike større biler

35 nye stillinger skal sikre bedre kontroll på veien

Pressemelding 20.02.2023

I statsbudsjettet for 2023 ble det satt av 40 millioner kroner til oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren. Disse midlene går nå til å ansette 35 personer som skal jobbe med kontroll og tilsyn i Statens vegvesen.

Nett-tv

Flyplass, avgangshall

Ny nasjonal luftfartsstrategi lagt fram

Pressemelding 25.01.2023

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har lagt fram ein ny nasjonal strategi for norsk luftfart. Strategien vart presentert på eit møte med aktørane i bransjen.

Flyvinge

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

Artikkel 27.02.2023

Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker, inkludert Europakommisjonens høringer og konsultasjoner.

Siste fra Samferdselsdepartementet

Flere saker fra departementet