Offentlig elektronisk postjournal

I Offentlig elektronisk postjournal (OEP) kan du søke i brev og dokumenter fra statlige virksomheter og bestille de du ønsker innsyn i. Bestillingene du gjør blir sendt direkte til virksomheten.

Søk i OEP her

 

Søk, bestilling og innsynskrav

Gjennom OEP kan du søke etter informasjon og bestille innsyn i den informasjonen du ønsker å vite mer om.

Bestillingen du sender inn går til virksomheten som er ansvarlig for oppføringen.

Deretter blir bestillingen behandlet av virksomheten som et innsynskrav, og du får svar direkte fra virksomheten.

Mer om din rett til innsyn

Retten til innsyn og krav til publisering av informasjon på Internett er hjemlet i offentlighetsloven. I tillegg er det flere lover og forskrifter som regulerer retten til innsyn og saksbehandling av innsynskrav. Her finner du en oversikt over relevante lover og regler.

Offentlighetsloven – Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd

Offentlighetsforskriften – Forskrift til offentleglova

Miljøinformasjonsloven – Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet

Forvaltningsloven – Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Forvaltningslovforskriften – Forskrift til forvaltningsloven

Arkivlova – Lov om arkiv

Arkivforskrifta – Forskrift om offentlege arkiv

Personopplysningsloven - Lov om behandling av personopplysninger

Personopplysningsforskriften - Forskrift om behandling av personopplysninger