Bane- og planavdelingen (BPA)

Baneseksjonen har ansvar for strategisk planlegging og budsjettarbeid innen jernbaneområdet og har ansvar for etatsstyringen av Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn. Videre har seksjonen ansvar for rammevilkår for jernbanesektoren, internasjonale jernbanespørsmål og lov- og forskriftsarbeid på jernbaneområdet i tillegg til regelverk for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Planseksjonen har ansvar for strategisk planlegging, utredning og analyse av problemstillinger på tvers av transportsektorene og har en sentral rolle i departementets arbeid med Nasjonal transportplan i nært samarbeid med NTP-prosjektet som ved denne revisjonen av Nasjonal transportplan leder prosessen. Seksjonen har videre et ansvar for utvikling av plan- og analyseverktøy, lede og koordinere departementets arbeid med ny teknologi, herunder intelligente transportsystemer samt overordnet ansvar for og samordning av departementets arbeid med forskning og utredning. Arbeidet med NTP er organisert som et prosjekt og ligger også til Bane- og planavdelingen.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Planseksjonen (PLS)

    Planseksjonen har ansvar for strategisk planlegging, utredning og analyse av problemstillinger på tvers av transportsektorene og har en sentral rolle i departementets arbeid med Nasjonal transportplan i nært samarbeid med NTP-prosjektet som ved denne revisjonen av Nasjonal transportplan leder prosessen. Seksjonen har videre et ansvar for utvikling av plan- og analyseverktøy, lede og koordinere departementets arbeid med ny teknologi, herunder intelligente transportsystemer samt overordnet ansvar for og samordning av departementets arbeid med forskning og utredning. Arbeidet med NTP er organisert som et prosjekt og ligger også til Bane- og planavdelingen.

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Gry Dyregrov Hamarsland

  • Baneseksjonen (BS)

    Baneseksjonen har ansvar for strategisk planlegging og budsjettarbeid innen jernbaneområdet og har ansvar for etatsstyringen av Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn. Videre har seksjonen ansvar for rammevilkår for jernbanesektoren, internasjonale jernbanespørsmål og lov- og forskriftsarbeid på jernbaneområdet i tillegg til regelverk for taubaner og fornøyelsesinnretninger.

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Cecilie T. Fjordbakk