Avdelingsdirektør Gry Dyregrov Hamarsland

Planseksjonen

E-post: Gry-Dyregrov.Hamarsland@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 61