Kommunikasjonssjef Susanne Moen Stephansen

Pressekontakt - Kommunikasjonsenheten

Susanne Moen Stephansen

E-post: susanne.stephansen@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 52
Mobil: 480 32 792