Ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Fredrik Birkheim Arnesen

E-post: fredrik-birkheim.arnesen@sd.dep.no
Telefon: 22 24 83 37

Kollektivtransport- og baneavdelingen