Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Kollektivtransportspørsmål generelt, og virkemidler som gjør det enklere og mer bekvemt å reise kollektivt. Rammevilkår for transport på veg og sjø etter yrkestransportloven. Generelle juridiske spørsmål, klager og fortolkningsspørsmål etter yrkestransportloven. Inntektssystemet for fylkeskommuner vedrørende samferdselsformål. Kjøp av tjenester vedrørende kystruten Bergen-Kirkenes. Internasjonale transportsaker, blant annet EØS-saker og tosidige transportavtaler. Generelt utviklingsarbeid og utredning.

Kollektivtransportspørsmål generelt, og virkemidler som gjør det enklere og mer bekvemt å reise kollektivt. Rammevilkår for transport på veg og sjø etter yrkestransportloven. Generelle juridiske spørsmål, klager og fortolkningsspørsmål etter yrkestransportloven. Inntektssystemet for fylkeskommuner vedrørende samferdselsformål. Kjøp av tjenester vedrørende kystruten Bergen-Kirkenes. Internasjonale transportsaker, blant annet EØS-saker og tosidige transportavtaler. Generelt utviklingsarbeid og utredning.

Til toppen