Ekspedisjonssjef Ottar Ostnes

E-post: ottar.ostnes@sd.dep.no
Telefon: 22 24 82 61
Faks: 22 24 95 85

Kyst- og miljøavdelingen