Ekspedisjonssjef Ottar Ostnes

E-post: ottar.ostnes@sd.dep.no
Telefon: 22 24 82 61

Kyst- og miljøavdelingen