Avdelingsdirektør Petter Meier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Sjøsikkerhets- og beredskapsseksjonen

E-post: petter.meier@sd.dep.no
Telefon: 22 24 65 98