Postseksjonen

Rammevilkår for postvirksomhet. Lov- og forskriftsarbeid. Konsesjoner etter postlovgivningen. Internasjonalt samarbeid på postområdet.

Rammevilkår for postvirksomhet. Lov- og forskriftsarbeid. Konsesjoner etter postlovgivningen. Internasjonalt samarbeid på postområdet.

Ansvaret for å forvalte statens eierskap i Posten Norge AS ble 1. januar 2017 overført til Nærings- og fiskeridepartementet.

Seksjonen ledes av ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo

Til toppen