Post- og teleseksjonen

Rammevilkår for post- og televirksomhet. Lov- og forskriftsarbeid. Konsesjoner etter post- og telelovgivningen. Frekvensforvaltning. Etatsstyring av Nkom. Beredskap- og sikkerhet. Informasjonssamfunnsspørsmål. Forskning og utvikling innen telekommunikasjon og informasjonsteknologi. Internasjonalt samarbeid på post- og teleområdet.

Rammevilkår for post- og televirksomhet. Lov- og forskriftsarbeid.  Konsesjoner etter post- og telelovgivningen. Frekvensforvaltning. Etatsstyring av Nkom. Beredskap- og sikkerhet. Informasjonssamfunnsspørsmål. Forskning og utvikling innen telekommunikasjon og informasjonsteknologi. Internasjonalt samarbeid på post- og teleområdet.

Ansvaret for å forvalte statens eierskap i Posten Norge AS ble 1. januar 2017 overført til Nærings- og fiskeridepartementet.

Til toppen