Avdelingsdirektør Espen Aamodt

Samfunnssikkerhetsenheten

Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo,
E-post: espen.aamodt@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 88

Til toppen