Avdelingsdirektør Gyri Solnørdal Jenssen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Administrativ seksjon

E-post: gyri-solnordal.jenssen@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 19