Avdelingsdirektør Frode Johansen

Økonomiseksjonen

E-post: frode.johansen@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 51
Faks: 22 24 56 11