Avdelingsdirektør Kjell Rosanoff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Planseksjonen

E-post: kjell.rosanoff@sd.dep.no
Telefon: 22 24 83 06
Faks: 22 24 56 11